April vorig jaar leidde een vertrouwensbreuk tussen personeel en ondernemingsraad enerzijds en bestuurder Peter Elbers en de Raad van Commissarissen (RvC) anderzijds tot een zaak bij de Ondernemingskamer. Daarop werd een onderzoek ingesteld. De RvC ontsloeg Elbers afgelopen zomer uit zijn functie. Enkele weken later stapte de RvC zelf (bijna) volledig op. L1 is daarom nu op zoek naar een nieuwe RvC en een nieuwe bestuurder.