Menu

directie coaching

Business en executive coaching van CT² is gericht op de ondernemer, variërend van ZZP’er tot DGA. Maar ook managementfuncties waarbij verlangd wordt dat men zeer ondernemend is.

de coach

Als trainer, facilitator en coach is Sander Vrugt van Keulen zakelijk verbonden aan vele bedrijven; natuurlijk is hij gebonden aan geheimhouding, maar hij kan op basis van zijn jarenlange ervaringen vele ondernemers ondersteunen op gebieden als Human Resources, management structuren, organisatie management en leiderschapsstijlen. Het Rijnlands organiseren gebruikt hij daarbij veelal als uitgangspunt om het beste uit de mens te halen.

de gecoachte

Behalve de zakelijke kant is bij de ‘zakelijke coaching’ natuurlijk ook aandacht voor de mens achter de ondernemer; hoe hij/zij functioneert in zijn/haar bedrijf, maar ook de combinatie daarvan met de privé situatie.

Graag geeft Sander Vrugt van Keulen meer informatie over de executive / business coaching van CT².

 

Een praktijkvoorbeeld van een directiecoachingssessie is hier te lezen.

This is box title
Elma Harmans - CT2.nlMaak een afspraak via het contactformulier of bel direct met assistent Elma Harmans op 040-2813128 voor het maken van een afspraak.

maak nu een afspraak

voor meer uitgebreide informatie over zakelijke coaching:

 

wat is coaching? ↓
Wat alle vormen van coaching met elkaar gemeen hebben, is dat mensen er gebruik van maken om vooruit te komen of om hun situatie te veranderen. Eenvoudig geformuleerd is coaching een gesprek, of een serie gesprekken tussen twee personen. De coach probeert een gesprek tot stand te brengen waar de ander, de coachee, iets aan heeft in het kader van zijn leer- of veranderingsproces.

Coachinggesprekken kunnen op verschillende manieren, in verschillende situaties plaatsvinden. Coaching kan verder diverse vormen aannemen, op allerlei terreinen van menselijke activiteit.

Bij coaching gaat de coach uit van de vraag van de klant of opdrachtgever om effectief de vooraf bepaalde en gezamenlijk vastgestelde doelstelling(en) te bereiken. En dat op een zodanige manier dat deze de gewenste, maar vooral positieve en hoge impact hebben op het dagelijks leven.

Tijdens coachingsessies staat ont-wikkelen dan ook centraal: inzicht in de competenties en de passie in zowel de bestaande situatie als in de mogelijkheden die er nog liggen.

waarom coaching? ↓
Problemen op het werk kunnen natuurlijk voortkomen uit de werksituatie, maar ook uit privé-omstandigheden. De coachingvraag zelf is echter vaak, in eerste instantie, gerelateerd aan het werk.

Iemand die niet gelukkig is in zijn/haar werk, zal ook op andere vlakken de gevolgen daarvan voelen. Wie zich niet gezond of energiek voelt, ziet dat ook op andere gebieden, bijvoorbeeld in een relatie of het sociale leven.

Voorbeelden van thema’s die o.a. aan de orde kunnen komen bij coaching zijn:

 • zingeving en identiteit;
 • vrijmaken van belemmeringen voortkomend uit persoonlijkheid of onzekerheden;
 • het ontdekken van de eigen (on)mogelijkheden in een functie;
 • het effectiever communiceren/interacteren met de omgeving;
 • inzicht verkrijgen en bewustwording van wie je bent en wat je wilt;
 • minder denken, meer voelen;
 • (over)gevoeligheid voor negativiteit verminderen;
 • hooggevoeligheid als kracht (HSP);
 • ontdekken van je doel.

 

Mensen beginnen aan coaching omdat ze ergens ‘last’ van hebben. Of ze willen praten over ‘verschijnselen’ die ze ervaren. CT² werkt vanuit brede kennis en ervaring op basis van jouw verhaal, wat jij hebt meegemaakt en jouw gevoelens daarbij. De coach schept helderheid door gevoelens, gedachten en wensen met jou te ontwarren.[/faq]

wat is het effect van coaching? ↓
De gecoachte kan na afloop van elk coachinggesprek met de onderstaande drie punten voor zichzelf eenvoudig bepalen of het gesprek een geslaagde coachingsessie is geweest:

 • ‘De aandacht in het gesprek ging uit naar de gecoachte en zijn/haar omstandigheden.’
 • ‘Denken, handelen, voelen of leren zijn als gevolg van het coachinggesprek aanzienlijk verbeterd.’
 • ‘Het is onwaarschijnlijk dat deze verbetering in hetzelfde tijdsbestek had plaatsgevonden als het gesprek er niet was geweest.’
wat zijn de kwaliteiten van een coach? ↓
Na een ontwikkeling van duizenden jaren is de sportcoach die met topsporters werkt iets wat heel vanzelfsprekend is. Het lijkt misschien tegenstrijdig om iemand in te huren die minder goed is in iets wat je zelf goed kunt, maar die je toch helpt om het beter te doen.

Door de principes van waarneming en feedback toe te passen, kan een sportcoach het verschil maken tussen een speler van wereldklasse en een gemiddelde speler. De perspectieven en vaardigheden van een (sport-)coach zijn namelijk heel anders dan die van een sporter. Het is niet voldoende als je er zelf goed in bent; je moet kunnen coachen.

Hetzelfde principe geldt voor een personal coach. Personal coaches werken zij aan zij met mensen om hen te helpen hun prestaties op het werk te verbeteren, los van de vraag of de coach dat werk zelf zou kunnen doen. Wat een coach wél kan doen, is iemand helpen om te onderzoeken waar hij/zij zich kan verbeteren en praktische manieren kan vinden om vooruitgang te boeken.

De coach heeft een toolbox, vol opgebouwde ervaring, theorieën en modellen, waar hij uit put om de gecoachte tot (zelf)inzichten te brengen. De personal coach maakt daarbij gebruik van een combinatie van diverse vaardigheden zoals: waarnemen, praten, luisteren, aanvoelen, sparren, vragen stellen, spiegelen en indien nodig confronteren.

hoe belangrijk is de relatie coach en klant? ↓
De coach biedt een vorm van hulp die anders is dan alle andere vormen van hulp. De coach richt zich uitsluitend op de situatie van de gecoachte en doet dat met een aandacht en betrokkenheid die in andere situaties zelden wordt ervaren.

Probeer je eens voor te stellen hoe het is om gecoacht te worden met 100% aandacht voor jou. Dan begrijp je misschien waarom zoveel mensen de diensten van een coach inschakelen. Deze persoon, jouw coach, luistert naar je met grote nieuwsgierigheid; hij wil begrijpen wie je bent, wat je denkt, wat je voelt en hoe je de wereld ervaart.

De coach spiegelt dit naar je, met objectieve opmerkingen die echte duidelijkheid geven. Gedurende de gesprekken zal jouw coach je aanmoedigen om uitdagingen aan te gaan, obstakels te overwinnen en in actie te komen.

Het belangrijkste tijdens de sessies ben jij. Het gaat om jouw succes, jouw geluk en jouw uiteindelijke voldoening!

de werkgever als opdrachtgever bij coaching ↓
Is de werkgever de opdrachtgever, dan zijn er aanvullende stappen te ondernemen. Er zijn dan drie verschillende partijen betrokken bij de coaching: de gecoachte, de opdrachtgever/werkgever en de coach

de gecoachte

Het is belangrijk dat de gecoachte een goede affiniteit heeft met de coach; daarom is het van belang dat de gecoachte zelf de coach kiest en daar een intake gesprek mee heeft.

intakegesprek

Voorafgaand aan het traject vind het een intakegesprek plaats; in een open dialoog worden één of meer doelstelling(en) voor de coaching bepaald. Het kan zijn dat bij dat intakegesprek ook de opdrachtgever/werkgever aanwezig is, of dat er een separaat intakegesprek met de opdrachtgever/werkgever plaatsvind.

Voor een optimaal effect van het coachingtraject is het noodzakelijk dat de doelstelling(en) duidelijk benoemd en omschreven is (zijn). Om deze helder en duidelijk te krijgen, zet de coach diverse gespreksmethoden en vraagtechnieken in. Vaak blijkt het zo te zijn dat de vraag of opdracht waarmee de gecoachte komt, niet altijd hetzelfde is als het doel dat de gecoachte (of opdrachtgever) voor ogen heeft; vaak zijn er meerdere onderliggende factoren die een, soms belangrijkere, rol spelen.

Coaching is een persoonlijke aangelegenheid en om die reden voor de gecoachte alleen in de praktijk te ‘ervaren’. Het is daarom aan te raden om van een oriënterend intakegesprek gebruik te maken. Tijdens dat gesprek kan dan daadwerkelijk ervaren worden wat de waarde van de coachingsessies zou kunnen zijn.

de opdrachtgever/werkgever

Na het intakegesprek kan de coach, als dat gewenst is, een uitgebreid voorstel maken waarin de doelstelling(en) van de gecoachte, een overzicht of trajectplan om deze doelstelling(en) te bereiken en een kostenoverzicht zijn weergegeven. Ook wordt een voorstel gedaan voor de frequentie en duur van de coachingsessies.

verslaglegging

Voor een specifiek inhoudelijke verslaglegging van de coachingsessies aan de opdrachtgever is de gecoachte zelf verantwoordelijk; de gecoachte bepaalt zelf wat hij/zij wel of niet vertelt. Dit om de vertrouwelijkheid van de relatie coachee – coach niet te verstoren.

Voor de gecoachte  is het persoonlijk deel van de offerte over de doelstellingen uit privacy-overwegingen uitgebreider opgesteld dan voor de opdrachtgever/werkgever van de coachee, wanneer daarvan sprake is.

Op basis van het voorstel neemt de gecoachte en/of opdrachtgever een beslissing om het traject aan te gaa

de coach

Na de intake en/of akkoord is met het voorstel is het raadzaam op een zo kort mogelijke termijn een afspraak te maken voor de eerste coachingsessie. Daarna zal alle communicatie richting de opdrachtgever/werkgever enkel via de gecoachte verlopen.

Sander Vrugt van Keulen maakt, als coach, gebruik van een combinatie van diverse vaardigheden: waarnemen, praten, luisteren, aanvoelen, sparren, vragen stellen, spiegelen en indien nodig confronteren. Als het binnen de omstandigheden past en op voorhand afgesproken wordt, kan de coach ook gebruik maken van andere media, zoals telefoon en e-mail.

Het traject wordt tussentijds een of meerdere malen geëvalueerd. Afsluitend zal er een afrondend gesprek zijn waarbij de resultaten worden afgezet tegen de vooraf bepaalde doelstellingen.

Het is natuurlijk ook altijd mogelijk om te kiezen voor afzonderlijke / losstaande gesprekken.

Via de online agenda is 24-uur per dag een afspraak te boeken met coach Sander Vrugt van Keulen; maak meteen een afspraak voor een gesprek.

wie coacht? ↓
In principe worden alle eerste coachingsessies bij CT² verzorgd door Sander Vrugt van Keulen; de zilveren winnaar Coach van het Jaar 2008 (sindsdien zijn er geen verkiezingen geweest).

Sander Vrugt van Keulen maakt als coach gebruik van een combinatie van diverse vaardigheden: waarnemen, praten, luisteren, aanvoelen, sparren, vragen stellen, spiegelen en indien nodig confronteren. Als het binnen de omstandigheden past en op voorhand afgesproken wordt, kan de coach ook gebruik maken van andere media, zoals telefoon en e-mail.

Daarbij zal hij technieken gebruiken als gesprekstechieken, empathisch luisteren, non-verbale waarneming, voice-dialogue, cognitieve kennisoverdracht, RET, feedback, opstellingen en systemisch werken volgens Hellinger, NLP, creatieve technieken, lichaamswerk en energetisch werk, enz. Echter… als coach zal Sander Vrugt van Keulen altijd een combinatie van technieken gebruiken.

In het gesprek, dan wel het traject, staat de gecoachte altijd centraal: de gecoachte krijgt 100% aandacht van de coach.

De relatie tussen coach en de gecoachte is uniek omdat de coach een objectieve afstand èn betrokkenheid heeft bij de doelstellingen van diegene die gecoacht wordt.

Coaching is daarmee een zeer persoonlijke aangelegenheid tussen de gecoachte en de coach, zelfs als er sprake is van een (externe) opdrachtgever zoals bijvoorbeeld de werkgever van de gecoachte.

wat is online coaching? ↓
Het anonieme karakter van online coaching (mail, Skype of Twitter) geeft een veilig gevoel; je hebt de tijd om tot de juiste formuleringen te komen, het is concreet en de concentratie is hoog. Bovendien schrijf je het van je af en bouw je tegelijkertijd aan een persoonlijk dossier wat je na kunt lezen.

online coaching bestaat uit de volgende fasen

 • de beschrijving van de actuele situatie
 • een onderzoek naar je motivatie(s)
 • gewenste aanpassingen en veranderingen
 • doelen stellen
 • aan de slag

 

eerste vraag kosteloos

Beantwoording van de eerste vraag is zonder kosten via het contactformulier. Op basis van je vraag ontvang je een e-mail met een aantal vragen of een oefening waar je direct mee aan de slag kunt. Geheel vrijblijvend en ter kennismaking.

drie mogelijke trajecten

 • 1 week; iedere werkdag contact, opdrachten en oefeningen om tot echte veranderingen te komen
 • 3 weken; om de andere dag contact, meer tijd om dieper op zaken in te gaan en om oefeningen en opdrachten te doen
 • 5 weken; verschillende fasen met iedere dag contact en meerdere opdrachten. In dit traject streven we structurele veranderingen na en het ontwikkelen van een helder inzicht in je situatie

 

Natuurlijk blijven persoonlijke coachingsessies mogelijk. Ook geven we andere vormen van team coaching zoals or-trainingen.

Bekijk hier de tarieven voor online coaching.

 

directie coaching was last modified: oktober 27th, 2017 by CoachSander
delen kan alleen door vermenigvuldigen
Share on Facebook
Facebook
0Share on Google+
Google+
0Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Print this page
Print