Menu

groepscoaching

voor groepen die beter willen samenwerken

hoe team coaching en groepscoaching door CT² werkt

Groepen en managementteams worden door ons begeleid, getraind en gecoacht rond de kernwoorden Proces, Communicatie en Verbinding (PVC). Als lid van het team weet je zelf al meer dan genoeg over de inhoud.

Maar hoe is het binnen het team met het scheiden van proces en inhoud? Heb je als team wel helder in beeld op welke wijze jullie overleggen, leidinggeven of samenwerken? Want pas dan kun je effectief en concreet met de inhoud aan de slag!

gespecialiseerd in groepscoaching van non-hiërarchische teams

Wij zijn gespecialiseerd in groepsdynamiek en dan met name in groepen waar ‘niemand de baas is’. Denk aan een directieteam, ondernemingsraad, Raad van Bestuur, managementteam, VOF of onderhandelingsgroep.

Juist omdat iedereen gelijk is kan een goede (externe) begeleiding op het proces het verschil maken. Zo ontstaat ruimte voor de inhoud van de besluitvormingsprocessen en de samenwerking.

samen maken we het verschil

Gezamenlijk gaan we tijdens de team coachingsessies ervoor zorgen dat je als team doelen vaststelt en die ook bereikt. Graag vertellen we meer over hoe jij de processen, communicatie en verbindingen kunt verbeteren.

lees hier een aantal blogartikelen over hoe groepscoaching in de praktijk kan verlopen.

voor meer uitgebreide informatie:

wat is groepscoaching? ↓
Wat alle vormen van coaching met elkaar gemeen hebben, is dat mensen er gebruik van maken om vooruit te komen of om hun situatie te veranderen. Eenvoudig geformuleerd is coaching een gesprek, of een serie gesprekken. De coach brengt een gesprek tot stand waar de ander, de groep, iets aan heeft in het kader van het leer- of veranderingsproces waar de groep mee aan de slag wil.

Coachinggesprekken kunnen op verschillende manieren, in verschillende situaties plaatsvinden. Groepscoaching kan diverse vormen aannemen, op allerlei terreinen van menselijke activiteit.

Bij groepscoaching gaat de coach uit van de vraag van de groep om effectief de vooraf bepaalde en gezamenlijk vastgestelde doelstelling(en) te bereiken. En dat op een zodanige manier dat deze doelstellingen de gewenste, maar vooral positieve en hoge impact hebben op het functioneren van de groep.

Tijdens groepscoaching staat ont-wikkelen dan ook centraal: inzicht in de competenties en de passie in zowel de bestaande situatie als in de mogelijkheden die er nog liggen.

Stel je eens voor hoe het is om gecoacht te worden met 100% aandacht voor jullie en jullie proces. Dan begrijp je misschien waarom zoveel mensen de diensten van een coach inschakelen. Deze persoon, jullie coach, luistert naar jullie met grote nieuwsgierigheid; hij wil begrijpen wie jullie zijn, wat jullie denken, wat jullie voelen en hoe jullie de wereld ervaren.

De team coach spiegelt dit naar jullie, met objectieve opmerkingen die echte duidelijkheid geven. Gedurende de gesprekken zal jullie coach jullie aanmoedigen om uitdagingen aan te gaan, obstakels te overwinnen en in actie te komen.

Het belangrijkste tijdens de sessies ben jij als onderdeel van de groep. Het gaat om jullie succes en jullie uiteindelijke voldoening in het samenwerken!

waarom groepscoaching? ↓
Problemen in het team kunnen natuurlijk voortkomen uit de werksituatie, maar ook uit privé-omstandigheden. De coachingvraag van de groep zelf is echter vaak, in eerste instantie, gerelateerd aan de werksituatie en de samenwerking.

Voorbeelden van thema’s die aan de orde kunnen komen bij groepscoaching zijn:

 • samenwerking;
 • onuitgesproken of onderliggende thema’s;
 • onduidelijke (overleg- / vergader-)processen;
 • effectief communiceren/interacteren met de omgeving;
 • inzicht en bewustwording van de individuele doelen en de groepsdoelen;
 • besluitvormingsprocessen;
 • consensus binnen de groep;
 • verantwoordelijkheden van de groep;
 • doel of speerpunten van de groep.

 

Een groep kan beginnen aan coaching omdat ze ergens ‘last’ van heeft. Of wil praten over ‘verschijnselen’ die zij ervaart. CT2 werkt vanuit brede kennis en ervaring op basis van jullie verhaal, wat jullie hebben meegemaakt en de gevoelens van de groep daarbij. De coach schept helderheid door gevoelens, gedachten en wensen samen met jullie te ontwarren.[/faq] [faq title=”wanneer is groepscoaching geslaagd? ↓” opened=”no”]De groep kan na afloop van elk coachinggesprek met de onderstaande drie punten voor zichzelf eenvoudig bepalen of het gesprek een geslaagde coachingsessie is geweest:

 • De aandacht in het gesprek ging uit naar de groep en hun omstandigheden.
 • Denken, handelen, voelen of leren zijn als gevolg van de groepscoaching aanzienlijk verbeterd.
 • Het is onwaarschijnlijk dat deze verbetering in hetzelfde tijdsbestek had plaatsgevonden als de groepscoaching er niet was geweest.
de kwaliteiten van een groepscoach ↓
Na een ontwikkeling van duizenden jaren is de sportcoach die met topsporters werkt iets wat heel vanzelfsprekend is. Het lijkt misschien tegenstrijdig om iemand in te huren die minder goed is in iets wat je zelf goed kunt, maar die je toch helpt om het beter te doen.

Door de principes van waarneming en feedback toe te passen, kan een sportcoach het verschil maken tussen een speler van wereldklasse en een gemiddelde speler. De perspectieven en vaardigheden van een (sport-)coach zijn namelijk heel anders dan die van een sporter. Het is niet voldoende als je er zelf goed in bent; je moet kunnen coachen.

Hetzelfde principe geldt voor een coach. Coaches werken zij aan zij met mensen om hen te helpen hun prestaties op het werk te verbeteren, los van de vraag of de coach dat werk zelf zou kunnen doen. Wat een coach wél kan doen, is iemand helpen om te onderzoeken waar hij/zij zich kan verbeteren en praktische manieren kan vinden om vooruitgang te boeken.

De coach heeft een toolbox, vol opgebouwde ervaring, theorieën en modellen, waar hij uit put om de gecoachte tot (zelf)inzichten te brengen. De personal coach maakt daarbij gebruik van een combinatie van diverse vaardigheden zoals: waarnemen, praten, luisteren, aanvoelen, sparren, vragen stellen, spiegelen en indien nodig confronteren.

de groepscoach ↓
De coach biedt een vorm van hulp die anders is dan alle andere vormen van hulp. De coach richt zich uitsluitend op de situatie van de groep en doet dat met een aandacht en betrokkenheid die in andere situaties zelden wordt ervaren.

De team coach spiegelt dit naar je, met objectieve opmerkingen die echte duidelijkheid geven. Gedurende de gesprekken zal jouw coach je aanmoedigen om uitdagingen aan te gaan, obstakels te overwinnen en in actie te komen.

In principe worden alle eerste coachingsessies bij CT2 verzorgd door Sander Vrugt van Keulen; de zilveren winnaar Coach van het Jaar 2008 (sindsdien zijn er geen verkiezingen geweest).

Sander Vrugt van Keulen maakt, als team coach, gebruik van een combinatie van diverse vaardigheden: waarnemen, praten, luisteren, aanvoelen, sparren, vragen stellen, spiegelen en indien nodig confronteren. Als het binnen de omstandigheden past en op voorhand afgesproken wordt, kan de coach ook gebruik maken van andere media, zoals telefoon en e-mail.

Daarbij zal hij technieken gebruiken als gesprekstechieken, empathisch luisteren, non-verbale waarneming, voice-dialogue, cognitieve kennisoverdracht, RET, feedback, opstellingen en systemisch werken volgens Hellinger, NLP, creatieve technieken, lichaamswerk en energetisch werk, enz. Echter… Sander Vrugt van Keulen zal altijd een combinatie van technieken gebruiken.

In het gesprek staat de groep altijd centraal: de groep krijgt 100% aandacht van de coach.

De relatie tussen coach en de groep is uniek: de coach heeft een objectieve afstand én betrokkenheid bij de doelstellingen van de groep.

intakegesprek ↓

Het is belangrijk dat de groep een goede affiniteit heeft met de coach; daarom is het van belang dat de groep samen de coach kiest en daar een intakegesprek mee heeft.

Zo’n intakegesprek vindt plaats in een open dialoog. In dat gesprek worden de issues besproken of dat ‘waar men last van heeft’ en worden één of meer doelstellingen voor de groepscoaching bepaald.

Voor een optimaal effect van het coachingtraject is het noodzakelijk dat de doelstelling(en) duidelijk benoemd en omschreven is (zijn). Om deze helder en duidelijk te krijgen, zet de coach diverse gespreksmethoden en vraagtechnieken in. Vaak blijkt het zo te zijn dat de vraag of opdracht waarmee de groep komt, niet altijd hetzelfde is als het doel dat de groep voor ogen heeft; vaak zijn er meerdere onderliggende factoren die een, soms belangrijkere, rol spelen.

Na de intake en het akkoord met het voorstel is het raadzaam op een zo kort mogelijke termijn een afspraak te maken voor de eerste groepscoaching.

This is box title
Elma Harmans - CT2.nlMaak een afspraak via het contactformulier of bel direct met assistent Elma Harmans op 040-2813128 voor het maken van een afspraak.

maak nu een afspraak
groepscoaching was last modified: mei 25th, 2017 by CoachSander
delen kan alleen door vermenigvuldigen
Share on Facebook
Facebook
0Share on Google+
Google+
0Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Print this page
Print