Menu

wat klanten zeggen over onze OR-training

In de ondernemingsraad trainingen die wij verzorgen komen persoonlijke zaken maar ook bedrijfsgeheimen aan de orde, waardoor elke vorm van openbaarheid voor de personen zelf of de bedrijven waarvoor wij werken al snel schadelijk is. Daarom geven veel klanten geen openbare reactie van hun ervaringen met onze ondernemingsraad trainingen.

onze scores

Welk cijfer geef je de bijeenkomst als geheel? 8,5

Welk cijfer geef je het uiteindelijke resultaat van de bijeenkomst? 8,2

Welk cijfer geef je de begeleiding van de coach/trainer? 8,7

 

“Veel zaken aangepakt op diverse manieren.

OR-lid over de OR-heidagen van de Gemeente Tilburg
uitvoering op 15 en 16 maart 2018 door Sander Vrugt van Keulen

“Sander weet iedere keer toch weer te bereiken dat iedereen in de goede modus/focus komt in een proces of cases.”

OR-lid over de OR-heidagen van de Gemeente Tilburg
uitvoering op 15 en 16 maart 2018 door Sander Vrugt van Keulen

“Sander is sturend zonder het stuur uit handen te nemen. Lokt actief nadenken/meedenken uit. Je kunt niet achterover leunen.”

OR-lid over de OR-heidagen van Connexxion
uitvoering op 22 en 23 februari 2018 door Sander Vrugt van Keulen

“Sander heeft het proces bevorderd/versneld door op te treden als facilitator, coach en procesbewaker. Ik vond dit erg prettig. De groep is meer in focus en kan zich bezighouden met de inhoud, waarbij ontbrekende kennis aangevuld werd door Sander.”

OR-lid over de OR-heidag van Thermo Fisher Scientific
uitvoering op 20 februari 2018 door Sander Vrugt van Keulen

“Door zijn ervaring en kennis heeft Sander ons goed door de dagen geleid en bij iedereen de juiste dingen eruit kunnen halen.

OR-lid over de OR-heidagen van Bodcyote hardingscentrum bv
uitvoering op 15 en 16 februari 2018 door Sander Vrugt van Keulen

“De totale manier van trainen en presenteren en de groep meenemen in het geheel heeft het groepsproces versneld en bevorderd. Chapeau voor de manier dat Sander dit doet :-)”

OR-lid over de OR-heidagen van Coca Cola European Partners
uitvoering op 13 en 14 december 2017 door Sander Vrugt van Keulen

“Zelfs degenen die al meerdere jaren in de OR zaten hebben nog veel bijgeleerd.”

OR-lid over de OR-heidagen van Coca Cola European Partners
uitvoering op 13 en 14 december 2017 door Sander Vrugt van Keulen

“De kennismakings ronde, het beschrijven van een collega leidde tot “het is nu een team !!””

OR-lid over de OR-heidagen van Coca Cola European Partners
uitvoering op 13 en 14 december 2017 door Sander Vrugt van Keulen

Sander heeft het groepsproces bevorderd door dingen duidelijk te benoemen, wat leidt tot bewustwording.

OR-lid over de OR-heidagen van Curamare
uitvoering op 9 en 10 november 2017 door Sander Vrugt van Keulen

Sander heeft het groepsproces bevorderd door kritische vragen op te werpen en ons hierdoor te prikkelen, waardoor we worden gedwongen kritisch te zijn naar onszelf en de groep.

OR-lid over de OR-heidagen van Curamare
uitvoering op 9 en 10 november 2017 door Sander Vrugt van Keulen

Sander heeft, zeker in het gesprek met de bestuurder, ertoe bijgedragen om het proces goed te laten verlopen. Structuur aanbrengen, ook de bestuurder in de spiegel laten kijken, Sander weet het precies te treffen.

OR-lid over de OR-heidagen van Curamare
uitvoering op 9 en 10 november 2017 door Sander Vrugt van Keulen

Sander geeft duidelijke beelden van de leden en hun competenties in de groep. Het effect daarvan: Leden denken zelf ook meer na over hun talenten en mogelijkheden die dat biedt.

OR-lid over de OR-heidagen van Curamare
uitvoering op 9 en 10 november 2017 door Sander Vrugt van Keulen

“Iedereen heeft toch wel respect gekregen voor elkaar.”

OR-lid over de OR-heidag van Colt International BV
uitvoering op 30 oktober 2017 door Sander Vrugt van Keulen

“Sander heeft ingespeeld op het gevoel van personen, waardoor reacties werden uitgelokt. In groepjes van 3 gezet, wat heel goed werkte.”

OR-lid over de OR-heidag van Colt International BV
uitvoering op 30 oktober 2017 door Sander Vrugt van Keulen

“Sander heeft een gevoelige snaar geraakt bij een enkeling, met als effect bewustwording wat het bij een ander teweeg kan brengen.

OR-lid over de OR-heidag van Colt International BV
uitvoering op 30 oktober 2017 door Sander Vrugt van Keulen

“Sander heeft de gave om iedereen in de groep te betrekken bij het onderwerp op zijn/haar eigen niveau/kennis/ideeën en deze samen te brengen. ”

OR-lid over de OR-training van MTU Benelux B.V.
uitvoering op 24 en 25 augustus 2017 door Sander Vrugt van Keulen

 

“Sander geeft goede samenvattingen en terugkoppeling van gedrag. Groep was zich bewuster van wat er speelt.”

OR-lid over de OR-heidagen van Gemeente Tilburg
uitvoering op 20 en 21 april 2017 door Sander Vrugt van Keulen

“Ik vond Sander’s manier van begeleiden wel motiverend en prettig. Door zijn houding wist hij iedereen te inspireren.”

OR-lid over de OR-heidagen van Gemeente Tilburg
uitvoering op 20 en 21 april 2017 door Sander Vrugt van Keulen

“Sander’s manier van leiden was met humor, respect voor afwijkende meningen en mensen.”

OR-lid over de OR-heidagen van Curamare
uitvoering op 10 en 11 april 2017 door Sander Vrugt van Keulen

“Sander gooide vaak een “visje uit”, waarop wij weer reageerden. Reactie vanuit de groep, selecteren wat van belang is en prioriteit heeft.”

OR-lid over de OR-heidagen van Curamare
uitvoering op 10 en 11 april 2017 door Sander Vrugt van Keulen

“We blijven vooral constant goed bij de les betrokken. Geen inzak moment.”

OR-lid over de OR-heidagen van Curamare
uitvoering op 10 en 11 april 2017 door Sander Vrugt van Keulen

“Alle 2 de dagen zijn vlot verlopen, Sander weet je wel te binden door alles wat hij doet. Fijn dat er afwisseling zat in opdrachten.”

OR-lid over de OR-heidagen van Curamare
uitvoering op 10 en 11 april 2017 door Sander Vrugt van Keulen

“De behandeling van het octogram en de uitwerking er van in beeld zo dat je kon zien waar iedereen staat, geeft een helder inzicht om wie wanneer te gebruiken/ in te zetten.”

OR-lid over de OR-heidagen van Curamare
uitvoering op 10 en 11 april 2017 door Sander Vrugt van Keulen

“Sander luistert goed en door door te vragen bij de “stillere” leden krijg je ook gevoel bij hoe deze collega’s erin staan.”

OR-lid over de OR-heidag van SVO
uitvoering op 31 maart 2017 door Sander Vrugt van Keulen

“Sander heeft het (red: groepsproces) wel bevorderd, greep in waar nodig.”

OR-lid over de OR-heidagen van SBB
uitvoering op 15 en 16 maart 2017 door Sander Vrugt van Keulen

“Door met name doorvragen, kritisch zijn, de ouder – kind positie en elmo… heeft Sander het groepsproces versneld. De groep heeft kritischer naar zichzelf gekeken.”

OR-lid over de OR-heidagen van SBB
uitvoering op 15 en 16 maart 2017 door Sander Vrugt van Keulen

“Leuke oefeningen om dingen naar elkaar uit te spreken. Zeker de verkiezingsmethode was verfrissend.”

OR-lid over de OR-heidag van SVO
uitvoering op 6 februari 2017 door Sander Vrugt van Keulen

“Door het uilokken van discussies wordt er een grotere interactie binnen de groep bereikt.”

OR-lid over de WOR-training van OR Fiscale Zaken Ministerie van Financiën
uitvoering op 27 oktober 2016 door Sander Vrugt van Keulen

“Sander heeft het groepsproces bevorderd door de juiste vragen te stellen en echt afspraken op papier te zetten samen.”

OR-lid over de OR-heidag van Ennatuurlijk B.V.
uitvoering op 12 oktober 2016 door Sander Vrugt van Keulen

“We leerden ter plaatse om slagvaardig te zijn en op elkaar te vertrouwen.”

OR-lid over de OR-heidagen van Zorgholding Parnassia groep
uitvoering op 5 en 6 oktober 2016 door Sander Vrugt van Keulen

“Professioneel aangepakt soms met een omweg, maar uiteindelijk helder en inzichtelijk en volkomen draagvlak onder de raadsleden.”

OR-lid over de OR-heidagen van Zorgholding Parnassia groep
uitvoering op 5 en 6 oktober 2016 door Sander Vrugt van Keulen

“Sander is wel héél erg goed in het aanvoelen wat er speelt, hij gaat daar knap op in of laat het juist heel strategisch voor wat het is.”

OR-lid over de OR-heidagen van Zorgholding Parnassia groep
uitvoering op 5 en 6 oktober 2016 door Sander Vrugt van Keulen

“Veel sturing door vragen, geen vooropgesteld programma maar door improvisatie gedurende dag goede aansluiting op de groep.”

OR-lid over de OR-heidagen van Zorgholding Parnassia groep
uitvoering op 5 en 6 oktober 2016 door Sander Vrugt van Keulen

“De sessies zijn gestuurd door de onderwerpen die wij belangrijk vonden en de richting kon desgewenst direct worden aangepast. We hebben samen van losse onderwerpen/gedachtes een gestructureerd overzicht gemaakt, waarmee we verder kunnen.”

OR-lid over de OR-heidagen van B&G Hekwerk
uitvoering op 14 juni en 8 juli 2016 door Sander Vrugt van Keulen

“Sander voelt goed aan hoe het in een groep werkt en speelt daar op een goede manier op in.”

OR-lid over de OR-heidagen van B&G Hekwerk
uitvoering op 14 juni en 8 juli 2016 door Sander Vrugt van Keulen

“Sander heeft ons op een andere manier naar de business laten kijken en ons bewustzijn hiervan getriggerd.”

OR-lid over de OR-heidagen van Stichting AlleeWonen
uitvoering op 14 juni en 8 juli 2016 door Sander Vrugt van Keulen

“Wij hebben het als positief ervaren dat het een doe cursus was. De tijdsverdeling was uitstekend. Ook de mogelijkheid van het vrij indelen was zeer prettig.”

uitvoering op 3 en 4 mei 2016 door Sander Vrugt van Keulen

“Sander heeft ons zelf laten denken en ons zelf de oplossing laten zoeken.

OR-lid over de OR-heidagen van KNNS Business Solutions
uitvoering op 14 en 22 april 2016 door Sander Vrugt van Keulen

“Sander heeft ervoor gezorgd dat we weten waar ieders kracht ligt en dat we een taakverdeling hebben aangebracht. Een zeer prettige training.”

OR-lid over de OR-heidagen van KNNS Business Solutions
uitvoering op 14 en 22 april 2016 door Sander Vrugt van Keulen

Sander heeft ons dichter bij elkaar gebracht door enkele “oefeningen”. Hierdoor zijn we meer van elkaar te weten gekomen, wat zeker ten goede komt.

OR-lid over de OR-heidagen van KNNS Business Solutions
uitvoering op 14 en 22 april 2016 door Sander Vrugt van Keulen

“Sander heeft het groepsproces versneld door alle losse informatie om te zetten in concrete werkgroepen en doelen. Die duidelijkheid zorgt voor efficienter en doelgericht werken.”

OR-lid over de OR-heidag van Alrijne Zorggroep
uitvoering op 19 april 2016 door Sander Vrugt van Keulen

“He improved our knowledge regarding the ‘power’ of a works council and accelerated our team bonding. Every individual is more aware of each others strengths and weaknesses, and we strategize on how we can use them to our advantage.”

OR-lid over de (Engelstalige) OR-training van LyondellBasell Industries
uitvoering op 11-12 april 2016 door Sander Vrugt van Keulen

“Good mix of personal and informal sessions with technical ones.

OR-lid over de (Engelstalige) OR-training van LyondellBasell Industries
uitvoering op 11-12 april 2016 door Sander Vrugt van Keulen
“Sander heeft het proces bevorderd door op het proces te blijven focussen.”

OR-lid over de OR-heidagen voor Kragten
uitvoering op 25 en 26 februari 2016 door Sander Vrugt van Keulen

“We staan meer open voor elkaar, spreken elkaar aan en denken aan elkaars gevoelens.”

OR-lid over de OR-heidag van Alrijne Zorggroep
uitvoering op 16 februari 2016 door Sander Vrugt van Keulen

“Ik vind vooral de wijze waarop Sander de groep aftast en dan precies de vinger op de zere plek kan leggen erg knap en dit levert soms confronterende maar vaak ook verhelderende situaties in de groep op.”

OR-lid over de OR-heidag van Alrijne Zorggroep
uitvoering op 16 februari 2016 door Sander Vrugt van Keulen

“Sander verbindt de mensen met elkaar.”

OR-lid over de OR-heidag van Alrijne Zorggroep
uitvoering op 16 februari 2016 door Sander Vrugt van Keulen

“De groep lijkt hechter geworden. De animo groter.”

OR-lid over de OR-training voor FEI Electron Optics B.V.
uitvoering op 25-26 januari 2016 door Sander Vrugt van Keulen

“De OR is zich nu beter bewust aan het worden van zijn eigen rechtspositie.”

OR-lid over de OR-training voor FEI Electron Optics B.V.
uitvoering op 25-26 januari 2016 door Sander Vrugt van Keulen

“Groepsproces is bevorderd door de oefening met competenties van de OR leden!”

OR-lid over de OR-training voor Doc-Direkt
uitvoering op 24-25 november 2015 door Sander Vrugt van Keulen

Er is een hoop duidelijker.

OR-lid over de OR-training voor Doc-Direkt
uitvoering op 24-25 november 2015 door Sander Vrugt van Keulen

Ik vind de manier van coaching erg prettig.

OR-lid over de OR-heidag voor The Phone House
uitvoering op 9 oktober 2015 door Sander Vrugt van Keulen
merkbaar effect van de heidag:
Meer kennis bij nieuwe leden, scherpte op zaken die langs OR moeten.”

OR-lid over de OR-heidag voor The Phone House
uitvoering op 9 oktober 2015 door Sander Vrugt van Keulen
“Sander heeft een prettige omgang en grote basiskennis van de getrainde zaken, waardoor de training interactief was met voorbeelden vanuit andere werkkringen.”

OR-lid over de WOR-training voor Lyondell Chemie Nederland B.V.
uitvoering op 31 augustus 2015 door Sander Vrugt van Keulen
“Ik vond het erg sterk dat er veel aandacht was voor samenwerken en hoe je met elkaar (OR en bestuurder) goede resultaten kunt bereiken. Ook veel aandacht voor het proces en niet zozeer gericht op het juridische kader.”

OR-lid over de WOR-training voor Lyondell Chemie Nederland B.V.
uitvoering op 31 augustus 2015 door Sander Vrugt van Keulen
Over de begeleiding door Sander: “Soms terug naar de basis en van daaruit weer verder werken. Voorkomen om op het vlak van emotie te handelen.

OR-lid over de WOR-training voor Lyondell Chemie Nederland B.V.
uitvoering op 31 augustus 2015 door Sander Vrugt van Keulen
“Beide partijen (redactie: OC en Bestuurder) weten beter wat er van elkaar verwacht mag worden.

OC-lid over de OC-training voor Capgemini Nederland B.V.
uitvoering op 15 juni 2015 door Sander Vrugt van Keulen
“Sander werkt zeer gericht, weet in mijn mening zeer goed wanneer een discussie moet doorgaan en wanneer er naar een volgend onderwerp gestuurd moet worden. Zeer effectief.”

OR-lid over de OR-heidag voor FEI Electron Optics B.V.
uitvoering op 30 maart 2015 door Sander Vrugt van Keulen
“Sander is een meester om zo’n groepsproces te sturen. Luistert goed, kan goed samenvatten en weet op het goede moment de groep een zetje in de rug te geven.”

OR-lid over de OR-heidag voor FEI Electron Optics B.V.
uitvoering op 30 maart 2015 door Sander Vrugt van Keulen
“Wij zijn er als team sterker van geworden en we willen dat iedereen zijn verantwoordelijkheid pakt.”

OR-lid over de OR-heidag voor Kragten
uitvoering op 9 december 2014 door Sander Vrugt van Keulen
merkbaar effect:
“Nieuwe energie als gevolg van de “schop onder de kont”. Bewustwording.”

OR-lid over de OR-heidag voor Kragten
uitvoering op 9 december 2014 door Sander Vrugt van Keulen 
“Belangrijkste punt waarop Sander de groep bereikt is confrontatie met (niet) lopende processen aangedragen door de groep zelf. Voorhouden van een spiegel over het eigen functioneren.”

OR-lid over de OR-training voor Brijder Verslavingszorg
uitvoering op 19 november 2014 door Sander Vrugt van Keulen
“Sander daagt uit; judotechnieken: contra van wat we willen opmerkingen geven, zodat we worden uitgelokt om uit te spreken wat we wel willen.

OR-lid over de OR-training voor Brijder Verslavingszorg
uitvoering op 19 november 2014 door Sander Vrugt van Keulen
“Jouw optimisme en feedbacks gaf ons meer inzicht en zelfvertrouwen. Je leerde ons anders te kijken, denken en te handelen door concrete voorbeelden vanuit praktijk te benoemen en door ons te laten reflecteren.”

OR-lid over de OR-training voor Brijder Verslavingszorg
uitvoering op 19 november 2014 door Sander Vrugt van Keulen
“Een goede training, niet alleen inhoudelijk, maar vooral ook het proces waarin de inhoud tot stand kwam.”

OR-lid over de OR-training voor Kragten
uitvoering op 12 en 13 november 2014 door Sander Vrugt van Keulen 
“Sander bevordert het proces op een speelse manier; hij kan zich kwetsbaar opstellen en zo een voorbeeld zijn. Jan Maarten is recht door zee. Kort en duidelijk in de uitleg. Is uitstekend in het samenvatten.”

OR-lid over de beleidsdag OR en RvB voor MagentaZorg
uitvoering op 11 november 2014 door Sander Vrugt van Keulen en Jan Maarten Hendriks
“Sander is een erg goede trainer die door flexibel en energiek de hele dag door begeleid een ieder voldoende ruimte heeft gegeven. Jan Maarten en Sander zijn een heerlijk en zeer effectief stel trainers.”

RvB-lid over de beleidsdag OR en RvB voor MagentaZorg
uitvoering op 11 november 2014 door Sander Vrugt van Keulen en Jan Maarten Hendriks
“De dymaniek tussen Sander en Jan Maarten is heel bijzonder. Ze vullen elkaar goed aan tijdens de training. Ze zijn erg flexibel en handelen naarmate de signalen die de groep aangeeft. Ze zijn creatief en evalueren tijdens het proces naar de voortgang.”

OR-lid over de beleidsdag OR en RvB voor MagentaZorg
uitvoering op 11 november 2014 door Sander Vrugt van Keulen en Jan Maarten Hendriks
“Sander heeft het resultaat aan het eind in de gaten gehouden en ons de vrijheid gegeven in de weg er naartoe. Ook moeilijke emotionele discussies ging hij niet uit de weg.”

OR-lid over de DB-training voor Capgemini Nederland B.V.
uitvoering op 30-31 oktober 2014 door Sander Vrugt van Keulen
“Ik denk dat Sander de noodzaak van samenwerken door het behandelen van verschillende onderwerpen duidelijk heeft kunnen maken.”

OR-lid over de DB-training voor Capgemini Nederland B.V.
uitvoering op 30-31 oktober 2014 door Sander Vrugt van Keulen
“Sander wist uitstekend te anticiperen en gebruik te maken van de groepsdynamiek. Op de juiste momenten wist hij de discussie te sturen, door te vragen op een antwoord om verdere discussie te stimuleren, onderwerpen langer aan bod te laten indien nodig of af te kappen met een vervolgactie voor later, of zelfs zelf afstand te nemen (zichzelf buiten de groep te plaatsen) op momenten dat de groepsdynamiek het ‘proces’ zelf faciliteerde.”

OR-lid over de DB-training voor Capgemini Nederland B.V.
uitvoering op 30-31 oktober 2014 door Sander Vrugt van Keulen
“Mede door zijn interventies en levendige/ontspannen manier van sturing kreeg je goed inzicht in je collega OR-leden, op welke wijze we elkaar kunnen aanvullen en waar leemtes zijn.”

OR-lid over de OR-training voor Ministerie van Financiën
uitvoering op 15 en 16 oktober 2014 door Sander Vrugt van Keulen
“Waar nodig wat meer geduwd om tot een onderwerp of uitwerking te komen, maar wel zodanig dat leden het zelf doen.”

OR-lid over de OR-training voor Ministerie van Financiën
uitvoering op 15 en 16 oktober 2014 door Sander Vrugt van Keulen
“Door de interactieve oefeningen, komt er een beetje lol bij kijken en wordt de groep losser, dit is zeker nodig als je elkaar niet kent.”

OR-lid over de OR-training voor Ministerie van Financiën
uitvoering op 15 en 16 oktober 2014 door Sander Vrugt van Keulen
“Ik vond de afwisseling van 2 begeleiders inspannender (dan 1) maar daardoor meer variatie en verschillende inzichten.”

OR-lid over de OR-training voor Ministerie van Financiën
uitvoering op 29 en 30 september 2014 door Sander Vrugt van Keulen en Jan Maarten Hendriks
“Ik heb nu Sander al meegemaakt als coach bij 3 x 2 heidagen en ik verbaas mij er steeds weer over hoe snel hij schakelt, meedenkt en alles in goede banen weet te leiden. Dit alles terwijl er recht wordt gedaan aan ons programma, Klasse!”
“Jan Maarten is zeker een goede aanvulling op Sander.”

OR-lid over de OR-training voor Ministerie van Financiën
uitvoering op 29 en 30 september 2014 door Sander Vrugt van Keulen en Jan Maarten Hendriks
“De twee dagen als OR bij elkaar zijn heel erg belangrijk voor het groepsproces. Sander draagt daar met zijn aanpak en opdrachten een belangrijk deel aan bij. We zijn meer één OR geworden.”

OR-lid over de OR-training voor Ministerie van Financiën
uitvoering op 29 en 30 september 2014 door Sander Vrugt van Keulen en Jan Maarten Hendriks
“Sander is goed in benoemen wat hij ziet en dit op een gepaste wijze uit te spreken. Ik heb het idee dat we door de training een hechtere groep zijn geworden.”

OR-lid over de OR-training voor Ministerie van Financiën
uitvoering op 29 en 30 september 2014 door Sander Vrugt van Keulen en Jan Maarten Hendriks
“Sander heeft met voorbeelden en enthousiasme de groep meegenomen. Het effect daarvan is dat er een bruikbare tijdlijn is opgesteld.”

OR-lid over de OR-training voor Ministerie van Financiën
uitvoering op 17 en 18 september 2014 door Sander Vrugt van Keulen
“De ballonvaart vond ik wel een mooie oefening die je steeds kunt gebruiken. Het heeft ons veel inzicht gegeven.”
“Duidelijk proces omschreven dat we kunnen gebruiken bij de onderhandelingen.”

OR-lid over de OR-training voor IAK Verzekeringen B.V.
uitvoering op 10-11 juni 2014 door Sander Vrugt van Keulen en Herman Leisink
“Ik was onder de indruk van de wijze waarop Sander in de begeleiding in korte tijd ons heel veel heeft meegegeven.”

OR-lid over de OR-training voor Capgemini Nederland B.V.
uitvoering op 2-3 juni 2014 door Sander Vrugt van Keulen
Merkbaar effect van de training: “Teamgeest is goed. We weten elkaar te vinden en verdelen het werk.”

OR-lid over de OR-training voor Capgemini Nederland B.V.
uitvoering op 2-3 juni 2014 door Sander Vrugt van Keulen
“Het betrekken van de OC’s in het overleg heeft m.i. het groepsproces in gang gezet. De OC’s zijn door de trainer volwaardig betrokken bij de hele training.”

OR-lid over de OR en OC-training voor Zicht Adviseurs
uitvoering op 22-23 mei 2014 door Sander Vrugt van Keulen en Jan Maarten Hendriks
Ik vind het positief dat de trainers heel situationeel handelen.

RvB-lid over de beleidsdag OR en RvB voor MagentaZorg
uitvoering op 14 april 2014 door Sander Vrugt van Keulen en Jan Maarten Hendriks
“De neuzen zijn tijdens de cursus dezelfde kant op gaan staan en we weten dit in de praktijk vast te houden. De trainer was daarbij een grote bron van inspiratie en motivatie. Met een nuchtere kijk op de zaken, praktische handvatten en een duidelijke missie heeft hij ervoor gezorgd dat we echt spijkers met koppen hebben kunnen slaan.”

OR-lid over de OR-training voor GGzE Woenselse Poort
uitvoering op 8 april 2014 door Sander Vrugt van Keulen
“We hebben de neuzen dezelfde kant op, kunnen met elkaar gericht aan de slag. Kunnen elkaar ondersteunen in onduidelijkheid of begrijpen van datgene wat er gedaan kan worden.”

OR-lid over de OR-training voor Koninklijke Kentalis ZON
uitvoering op 4 april 2014 door Sander Vrugt van Keulen
“De trainer heeft de groep als geheel aan zich en aan elkaar weten te binden en aan elkaar te “wagen”.”

OR-lid over de OR-training voor Koninklijke Kentalis ZON
uitvoering op 4 april 2014 door Sander Vrugt van Keulen
“Sander bezit de kunst dat je niet bezig bent met het afhandelen van een vooropgesteld programma. En toch op het eind van de cursus is alles behandeld.”

OR-lid over de OR-training voor Colt International B.V.
uitvoering op 2-3 april 2014 door Sander Vrugt van Keulen
“Iedereen heeft zichzelf kunnen laten zien en is door andere ook laten zien. Daardoor veel sneller een beeld van elkaar gekregen.”

OR-lid over de OR-training voor Colt International B.V.
uitvoering op 2-3 april 2014 door Sander Vrugt van Keulen
“Men leert elkaar beter kennen, zwakke punten en sterke punten van elkaar, “het vertrouwen in elkaar” ”

OR-lid over de OR-training voor Colt International B.V.
uitvoering op 2-3 april 2014 door Sander Vrugt van Keulen
Merkbaar effect van de training:
“vooral tijdens vergaderingen en tijdens de voorbereiding daarvan.
Lijkt beter op elkaar afgestemd en beter gecommuniceerd.”

OR-lid over de OR-training voor Colt International B.V.
uitvoering op 2-3 april 2014 door Sander Vrugt van Keulen
“Door duidelijk iedereen met de neus op bepaalde feiten te drukken, hoe ieder apart in mekaar zit en
in situaties gemanoeuvreerd te worden waardoor je meer met elkaar moest samenwerken (opdrachten), werd de omgang met elkaar makkelijker en durfde men meer dingen tegen elkaar te zeggen en was er meer vertrouwen in elkaar dat als men zegt ik doe iets, dat het ook gebeurt.”

OR-lid over de OR-training voor Colt International B.V.
uitvoering op 2-3 april 2014 door Sander Vrugt van Keulen
“Door de groepsopdrachten werd het voor mij duidelijker en leerde ik de verschillende OR-leden wat beter kennen.”

OR-lid over de OR-training voor Brijder Verslavingszorg
uitvoering op 30 mei 2013 door Sander Vrugt van Keulen
“Hij heeft aangesloten bij onze wensen, ons niveau. De trainer heeft afgewisseld in werkvorm en de theorie met voorbeelden verduidelijkt.”
Merkbaar effect van de training:
“De OR is sterker geworden als team.”

OR-lid over de OR-training voor Koninklijke Kentalis ZON
uitvoering op 19 april 2013 door Sander Vrugt van Keulen
“Er ontstond een echte team geest tijdens de cursus. Alles wat in de cursus moest gebeuren is uitgevoerd. Bovendien zijn er duidelijk actiepunten gedefinieerd.”

OR-lid over de OR-training voor VDL Steelweld B.V.
uitvoering op 21 maart 2013 door Sander Vrugt van Keulen
“Levendige, vlotte, training, zoals we eigenlijk gewend zijn inmiddels. Nuttige tips, adequate respons op voorgelegde situaties. Groepsproces is zeker bevorderd door groep regelmatig een spiegel voor te houden.”

Merkbaar effect van de training:
“Belangrijkste effect is ‘groter leren denken’. Out of the box c.q. helicopterview. Constante streven naar professionalisering van de OR en ook als individu.”

DB-lid over de DB-training voor DAF Trucks N.V.
uitvoering op 7 maart 2013 door Sander Vrugt van Keulen
 “Dankzij de oefeningen heb ik de overige OR-leden beter leren kennen zodat ik beter met ze om kan gaan.”

OR-lid over de OR-training voor Sitel B.V.
uitvoering op 2 maart 2013 door Sander Vrugt van Keulen
 “Twee dagen ondernemingsraad kennis, oefening en richting bepalen met een diverse groep. Bijzondere coaching! Zeer tevreden!”

OR-lid over de OR-training voor Sitel B.V.
uitvoering op 2 maart 2013 door Sander Vrugt van Keulen
“De oefeningen werden in de ochtend gebruikt voor een nader tot elkaar komen. In de middag kwam dit tot een climax waarin beide partijen (RvB en OR) op een harmonieuze wijze nader tot elkaar kwamen. Het doel van deze dag werd hierdoor m.i. helemaal bereikt!”

OR-lid over de OR-training voor MagentaZorg
uitvoering op 5 februari 2013 door Sander Vrugt van Keulen en Jan Maarten Hendriks
“Beter bewust geworden van het feit dat DB niet kan functioneren zonder goede OR. Dat iedereen zijn/haar taak oppakt.”

OR-lid over de OR-training voor Air Liquide B.V.
uitvoering op 11 januari 2013 door Sander Vrugt van Keulen
 “Door iedereen steekworden te laten opschrijven op Post-its en zodoende een discussie te starten wordt de groep samengedreven naar een gezamelijke mening of visie.”

Merkbaar effect van de training:
“De problemen worden nu genoemd en je durft de problemen nu ook bespreekbaar te maken en aan te pakken.”

OR-lid over de OR-training voor De Meeuw Oirschot B.V.
uitvoering op 4 december 2012 door Sander Vrugt van Keulen en Margriet van Kampenhout
“Iedereen kan zijn zegje doen. Alle uitspraken zijn belangrijk voor het proces, geen uitzonderingen.”

Merkbaar effect van de training:
“Iedereen durft te zeggen wat hij er van vindt, omdat er naar je geluisterd wordt.”

OR-lid over de OR-training voor De Meeuw Oirschot B.V.
uitvoering op 4 december 2012 door Sander Vrugt van Keulen en Margriet van Kampenhout
“Door invloed zichtbaar te maken krijgen OR-leden vertrouwen en wordt iedereen geprikkeld om de invloed uit te bouwen.”

OR-lid over de OR-training voor De Meeuw Oirschot B.V.
uitvoering op 4 december 2012 door Sander Vrugt van Keulen en Margriet van Kampenhout
“Sander hanteert een andere manier van kennismaken, door aan de hand van de vingers en de aanvullende vragen de collega beter te leren kennen. En dit door iemand anders aan de groep te laten vertellen. Geeft een andere kijk op de persoon door iemand anders dit aan de groep te laten vertellen.”

OR-lid over de OR-training voor Ministerie van Financiën
uitvoering op 5 november 2012 door Sander Vrugt van Keulen
“De persoon Sander is natuurlijk wel iemand die dit soort processen (red.: het kiezen van een DB) met gemak in gang zet, schakelt waar nodig en hij doet dit op een sympathieke manier. De groep ging communiceren om op de goede volgorde te kunnen gaan staan.”

OR-lid over de OR-training voor Ministerie van Financiën
uitvoering op 5 november 2012 door Sander Vrugt van Keulen
 “Sander heeft het groepsproces bevorderd door oefeningen waarbij de deelnemers elkaar hebben leren kennen.”

Merkbaar effect van de training:
“Ik merk dat we de BOB methode blijven toepassen. Omdat hij werkt. We komen beter tot beslissingen. We zijn ons bewuster dat we instemmingsrecht hebben.”

OR-lid over de OR-training voor FEI Electron Optics B.V.
uitvoering op 25 januari 2012 door Sander Vrugt van Keulen
Merkbaar effect van de training:
“Ik ben me er nu een stuk bewuster van hoe mensen zich gedragen in een bepaalde rol (HR, bestuurder, manager). Helpt mij in mijn dagelijkse werk. Snap nu beter hoe ik iets gedaan kan krijgen.”

OR-lid over de OR-training voor FEI Electron Optics B.V.
uitvoering op 25 januari 2012 door Sander Vrugt van Keulen
“Beter bewustzijn van mogelijkheden en valkuilen bij het omgaan met moedermaatschappij in relatie tot eigen bedrijf. Goed besef dat we recht op diverse info hebben zonder alles te verantwoorden.”

OR-lid van DAF Trucks N.V. over de workshop ‘De Ondernemingsraad in internationaal verband
uitvoering op 19 september 2011 door Marc Konings van De Voort Advocaten | Mediators en Sander Vrugt van Keulen
“Marc: zeer ter zake kundig, duidelijke ervaring uit de praktijk.”

OR-lid van DAF Trucks N.V. over de workshop ‘De Ondernemingsraad in internationaal verband
uitvoering op 19 september 2011 door Marc Konings van De Voort Advocaten | Mediators en Sander Vrugt van Keulen
“Ik was heel erg tevreden over de kennis en vaardigheden van Marc. Sander had goede aanvullingen en is een zeer goede gastheer.”

OR-lid van Sitel B.V. over de workshop ‘De Ondernemingsraad in internationaal verband
uitvoering op 19 september 2011 door Marc Konings van De Voort Advocaten | Mediators en Sander Vrugt van Keulen
“Professioneel en keurig verzorgd. / De trainers gaven snelle en concrete antwoorden. / De voorbeelden waren erg prettig en nuttig.”

OR-lid van Sitel B.V. over de workshop ‘De Ondernemingsraad in internationaal verband
uitvoering op 19 september 2011 door Marc Konings van De Voort Advocaten | Mediators en Sander Vrugt van Keulen
“Door enthausiast de groep te benaderen. / Door boeiende wijze van communicatie. / Door groep te betrekken in proces. / Door in te gaan op de persoonlijke eigenschappen van de deelnemers.”

Merkbaar effect van de training:
“Door de persoonlijke aanpak kennen we de deelnemers nu veel beter en kunnen gebruik maken van hun specifieke eigenschappen.”

OR-lid over de OR-training voor Air Liquide B.V.
uitvoering op 20 mei 2011 door Sander Vrugt van Keulen
Merkbaar effect van de training:
“betere communicatie / meer geduld en begrip voor elkaar / betere structuur / uitvoering van doelstellingen die benoemd waren”

OR-lid over de OR-training voor Air Liquide B.V.
uitvoering op 20 mei 2011 door Sander Vrugt van Keulen
 “Trainer is plezierig en sluit aan bij de groep. Dat is heel belangrijk.”
“Training heeft het groepsproces bevorderd. Niet alleen de outdoor oefeningen. Alhoewel deze wel bij uitstek aanwijsbaar zijn.”

OR-lid over de OR-training voor Brijder Verslavingszorg
4 november 2010 door Sander Vrugt van Keulen
“Informatie verschaffen over mogelijkheden OR/ WOR.”
“Kritische vragen stellen.”
“Uitnodigende vragen stellen.”
Merkbaar effect van de training:
“Dat wij nu in commissies gaan werken en verantwoordelijkheden meer daar leggen.”

OR-lid over de OR-training voor Brijder Verslavingszorg
4 november 2010 door Sander Vrugt van Keulen
“Je kunt je als OR actiever opstellen m.b.t. de betrokkenheid met de werkgever, dit n.a.v. de uitleg van de WOR.
Door de training heb je ’n andere kijk op de zaken gekregen.”

OR-lid over de OR-training voor Fuji Seal Europe BV
13 oktober 2010 door Sander Vrugt van Keulen
 “Een blijvend effect is dat er gezamenlijk gewerkt is (en binnenkort nog gaat worden) aan een groepsvisie op het werk en de werkwijze. De huidige groep zal zich er goed bij voelen om volgens die visie te werk te gaan en er trots op zijn om die visie volgend jaar na de verkiezingen als erfenis mee te geven aan het nieuwe team.”

OR-lid over de OR-training voor Ministerie van Financiën
26 april 2010 door Sander Vrugt van Keulen
 “Al in de eerste minuten werd een programma-switch gemaakt van technische vaardigheden als vergadertechniek etc. naar wezenlijker zaken als de rol van de OR in een veranderende omgeving. Dit dankzij de alertheid/opmerkzaamheid/aanvoelingsvermogen van de trainer t.a.v. de bij de groep levende behoefte.”

OR-lid over de OR-training voor Ministerie van Financiën
26 april 2010 door Sander Vrugt van Keulen
 “Door iedereen aan het woord te laten en open te staan voor vragen en opmerkingen tijdens de cursus en daar ook op in te gaan en te vragen wat de groep ervan vond.”

Merkbaar effect van de training:
“We hebben tijdens de cursus geleerd dat men als groep naar buiten moet treden en niet als invidueel.”

OR-lid over de OR-training voor De Meeuw Oirschot B.V.
8 april 2010 door Sander Vrugt van Keulen
 “De trainer kan snel anticiperen / zich inleven op groep. Kort en bondige stof waardoor iedereen scherp bij de les blijft.”

OR-lid over de OR-training voor De Meeuw Oirschot B.V.
8 april 2010 door Sander Vrugt van Keulen
 “Sander (de trainer, red.) blinkt uit in het sturen en enthousiasmeren, maar ook het vooral zelf laten oplossen van diverse zaken door de OR. Misschien dat dit in eerste instantie iets vertraagd, maar het is ook een mooie wijze van opbouwen, waardoor uiteindelijk de OR enthousiast ad slag gaat met de thema’s die spelen en de voortgang vd training zeker vlot verloopt. Uiteindelijk gingen we tot op heden steeds weg met het idee bereikt te hebben wat we wilden.”

Merkbaar effect van de training:
“Het bindt ons, we proberen goed naar elkaar te luisteren, maar onderbreken elkaar ook als bijvoorbeeld iets niet ad orde is, wijzen elkaar op tijdnood en hanteren nu beter het BOB-model. We proberen nog dagelijks orde in de chaos te krijgen, ookal mislukt dit af en toe ook wel miserabel.”

OR-lid over de OR-training voor Brijder Verslavingszorg
9 december 2009 door Sander Vrugt van Keulen
“De trainer is creatief, invoelend en weet op een professionele wijze de groep te activeren wat het groepsproces zeer zeker heeft bevorderd. Ik vind het zeer leerzaam om ook naar zijn manier van werken te kijken en te ervaren. De tips en adviezen die hij geeft sluiten zeer zeker aan bij de groep die hiermee ook aan de slag kan. Het exploreren van de problematiek waar de groep mee zit , wordt door de trainer zorgvuldig, veilig en gedegen gedaan.”

Merkbaar effect van de training:
“De groep bleef actief en open. Hierdoor werd het leerrendement van de training optimaal. Binnen de vergadering worden de geleerde technieken toegepast. Dit geeft houvast en bijvoorbeeld in de gesprekken met bestuurder een gedegen argumentatie.”

OR-lid over de OR-training voor Brijder Verslavingszorg
9 december 2009 door Sander Vrugt van Keulen
“Door kritisch/ relevant door te vragen.”

Merkbaar effect van de training:
“Dat we een helderder kader hebben waarlangs we advies/ instemmingsaanvragen kunnen toetsen”

OR-lid over de OR-training voor Brijder Verslavingszorg
9 december 2009 door Sander Vrugt van Keulen
“Een open houding, enthousiast, balans tussen zelf aan het woord te zijn (kan je even achterover zitten) en veel vragen stellen aan de groep als geheel. antwoorden dan terug laten komen.”

Merkbaar effect van de training:
“Gaf een veilig klimaat, waardoor je zelf open durfde te zijn.”

OR-lid over de OR-training voor Brijder Verslavingszorg
9 december 2009 door Sander Vrugt van Keulen
 
“Benoemen van situaties/houding in de trainingsgroep zoals ze door de trainer geconstateerd worden. Met humor bij de les houden van een groep.”

Merkbaar effect van de training:
“Ja, er is meer aandacht voor vergaderdiscipline en de dilemma’s daaromheen. Vergaderdoelen zijn meer een gezamenlijk doel dan voorheen het geval was. Doelstellingen van de OR worden in de vergadering vastgesteld zodat iedereen medeverantwoordelijk wordt in plaats van vooral het DB. Commissies krijgen meer eigen verantwoordelijkheid”

OR-lid over de OR-training voor Brijder Verslavingszorg
9 december 2009 door Sander Vrugt van Keulen
“Wij hebben een eigen programma gevolgd, waarin de trainer de de OR weer back-on-track heeft gekregen. De trainer was heeft het groepsproces bevordert.”

OR-lid over de OR-training voor Ahold Coffee Company
8 oktober 2009 door Sander Vrugt van Keulen
 “- door invoeging in de training van de fotograaf
– voortdurende non-dominantie van de docent waardoor groep meer zelfverantwoordelijk wordt
– in “uitzichtsloze” situaties vrolijk blijven de de positieve kant tonen (OR: déze Directeur verander je niet meer! Trainer: Zal ik jullie eens wat vertellen: misschien wil hij nog wel sterker veranderen dan jullie!)”

Merkbaar effect van de training:
“- kijken in een ander perspectief
– beetje loslaten van “hamvragen” / unfreezing
– besluiten zijn ook met het “hart” genomen en daardoor steviger”

OR-lid over de OR-training voor het Nederlandse Rode Kruis
5 oktober 2009 door Sander Vrugt van Keulen
“De trainer heeft iedereen doormiddel van het maken van een foto wel de groep aan het denken gekregen.”

Merkbaar effect van de training:
“Je leert elkaar op een andere manier kennen. Hierdoor ga je op een andere manier met elkaar om. Meer respect tonen voor de ander.”

OR-lid over de OR-training voor het Nederlandse Rode Kruis
5 oktober 2009 door Sander Vrugt van Keulen
“De foto-sessie heeft in mijn geval de saamhorigheid met de groep sterk verbeterd.”

Merkbaar effect van de training:
“De effecten zijn dat wij elkaar beter hebben leren kennen en daardoor ook beter kunnen communiceren wat weer voor meer duidelijkheid en begrip naar elkaar maar vooral ook naar de directie zal leiden. Op de vergaderingen die na de cursus zijn geweest heb ik ervaren dat het allemaal wat gestructureerde verloopt.”

OR-lid over de OR-training voor het Nederlandse Rode Kruis
5 oktober 2009 door Sander Vrugt van Keulen
Groepsprocessen versneld:
– pijnplekken laten uitspreken en daarvoor een oplossing laten bedenken”

Merkbaar effect van de training:
“- betere verdeling van taken
– meer eenheid
– betere vergadertechniek”

OR-lid over de OR-training voor het Nederlandse Rode Kruis
5 oktober 2009 door Sander Vrugt van Keulen
 “De trainer was zeer consequent in het doorvragen: wat bedoel je daarmee, wat wil je daarmee zeggen waardoor de onderlinge verhoudingen veel duidelijker werden. Hij bleef geduldig vasthouden aan het doel. Ook toen een onderdeel helemaal over gedaan moest worden, nam hij hier de tijd voor en bleef op een niet-aflatende wijze de OR begeleiden om het doel te bereiken.”

OR-lid over de OR-training voor Palier
28 september 2009 door Sander Vrugt van Keulen
wat klanten zeggen over onze OR-training was last modified: juni 6th, 2018 by CoachSander
delen kan alleen door vermenigvuldigen
Share on Facebook
Facebook
0Share on Google+
Google+
0Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Print this page
Print