De angstcultuur heerst volgens de FNV al jaren. Medewerkers voelen zich geïntimideerd en niet veilig op de werkvloer, blijkt uit onderzoek van RTV Oost. FNV erkent dit en is in gesprek met de ondernemingsraad van de gemeente Enschede.
In 2018, 2019 en 2020 werden ook al onderzoeken ingesteld naar de veiligheid binnen de gemeente. Ondanks conclusies en aanbevelingen destijds is er weinig verandert volgens vakbond FNV. Volgens de gemeente zijn er wel degelijk maatregelen genomen, bijvoorbeeld om de verhouding tussen werknemers en leidinggevenden te verbeteren.

De gemeentesecretaris Kees Meijer ontkent dat de FNV in gesprek is met de ondernemingsraad en herkent zich niet in het geschetste beeld. De ondernemingsraad wilde niet reageren.