Menu

belangrijk voor de OR: 9 veranderingen in wet- en regelgeving 2018

belangrijk-voor-de-or-9-veranderingen-in-wet-en-regelgeving CT2.nl

Er is een aantal wet- en regelwijzigingen dat van belang kan zijn voor de ondernemingsraad in jouw organisatie. We hebben de belangrijkste wijzigingen voor de OR op een rijtje gezet.  Het gaat in dit overzicht over wijzigingen in andere wetten dan de WOR (Wet op de Ondernemingsraden), maar die toch van belang kunnen zijn voor de OR.

1 pensioenrichtleeftijd gaat naar 68 jaar

De pensioenrichtleeftijd is per 1 januari omhoog gegaan van 67 naar 68 jaar. Als gevolg van de langere pensioenopbouw veranderen de pensioenpremies en pensioenuitkeringen. De wijziging zorgt ervoor dat werkgevers hun pensioenregelingen aan moeten passen. De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht bij de aanpassingen van de pensioenregeling.

2 basiscontract Arbowet afsluiten

Werkgevers hebben tot 1 juli de tijd om hun contract met de Arbodienst aan te passen aan de nieuwe wetgeving. Het bestaande contract moet tegen het licht worden gehouden om te kijken of het voldoet aan de nieuwe eisen van de Arbowet. Het bestaande of nieuwe contract moet minstens voldoen aan het basiscontract zoals de Arbowet dat voorschrijft. De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht op het basiscontract.

Zie ook: 12 belangrijke veranderingen Arbowet en de OR.

3 nieuwe Europese privacywet AVG

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) wordt vanaf 25 mei vervangen door een nieuwe Europese privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De ondernemingsraad moet een goede uitvoering van de wetgeving bevorderen. Dit betekent dat de OR zich goed moet voorbereiden en zo op de hoogte is van de nieuwe wetgeving en de wijzigingen die hiermee gepaard gaan. Ook kan de toepassing van de AVG binnen de organisatie instemmingsplichtig zijn.

Heb jij een OR-vraag over de AVG? We geven graag antwoord in het eBook dat we aan het schrijven zijn.

4 strengere beveiligingseisen met de Cybersecuritywet

Minister Grapperhaus geeft in het wetsvoorstel Cybersecuritywet (Csw) aan dat bedrijven en instellingen die essentiële diensten aanbieden, zoals banken en drinkwaterbedrijven, dit jaar moeten voldoen aan strengere beveiligingseisen. Met de Csw moet Nederland uiterlijk op 9 mei voldoen aan nieuwe beveiligingsrichtlijnen van de EU. Uiterlijk 9 november moeten alle betreffende organisaties in kaart zijn gebracht. Als organisaties niet aan de wet voldoen, lopen zij het risico op een boete die tot in de miljoenen kan oplopen. De ondernemingsraad kan een belangrijke rol vervullen in de bewustwording onder medewerkers op het gebied van cybersecurity.

5 no-risk premie voor oudere werknemers

Werkgevers die vanaf 1 januari mensen in dienst nemen van 56 jaar of ouder, krijgen compensatie als deze werknemers uitvallen wegens ziekte. Het gaat om mensen die langer dan een jaar werkloos zijn en een ww-uitkering hebben ontvangen. Vijftigplussers zijn niet vaker ziek dan jongere mensen, maar over het algemeen wel langer afwezig. De nieuwe regeling houdt in dat de zieke werknemer in de eerste 5 jaar van zijn dienstverband een Ziektewet-uitkering krijgt. De werkgever betaalt alleen de eerste 13 weken het loon door. Vervolgens keert het UWV de Ziektewet-uitkering uit. De compensatieregeling moet zorgen over extra kosten bij werkgevers wegnemen.

Deze wetswijziging kan een grote rol spelen in organisaties die moeite hebben om vacatures te vervullen. De OR kan een rol spelen in de bewustwording van de mogelijkheden van het aannemen van nieuwe medewerkers die 56 jaar of ouder zijn. De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht op het vaststellen, intrekken of wijzigen van het aannamebeleid.

6 de AOW-leeftijd gaat omhoog

De AOW-gerechtigde leeftijd gaat in stappen omhoog. Vanaf 1 januari gaat deze naar 66 jaar. In 2021 wordt dit 67 jaar en vanaf 2022 is het 67 jaar en 3 maanden. Verdere stijging daarna hangt af van de gemiddelde levensverwachting. Omdat die minder snel is gestegen dan voorgaande jaren, blijft de AOW-gerechtigde leeftijd in 2023 gelijk aan 2022.

Voor de OR is hier een rol weggelegd om te zorgen dat het (leeftijdsbewust) personeelsbeleid aangepast wordt op een groep steeds ouder wordende medewerkers. De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht op het vaststellen, intrekken of wijzigen van personeelsbeleid, zoals het bevorderingsbeleid (denk aan interne werving, voorrangsbeleid en overplaatsingsbeleid).

7 hogere transitievergoeding

De maximale transitievergoeding stijgt per 1 januari van € 77.000 naar € 79.000. Werkgevers betalen bij ontslag maximaal dit bedrag, tenzij het jaarsalaris van de werknemer hoger is. Dan betaalt de werkgever maximaal dat bedrag. Bij een adviesaanvraag aan de OR in verband met een reorganisatie is de transitievergoeding een aandachtspunt. De financiële consequenties van de reorganisatie kunnen toenemen door deze verhoging van de transitievergoeding.

8 vakantietoeslag over overwerkloon

Vanaf 1 januari hebben werknemers recht op vakantietoeslag over het overwerkloon. Voor de OR is het belangrijk om de Bestuurder hierop te attenderen; de organisatie kan in ernstige moeilijkheden komen als dit niet gebeurt en de medewerker kan benadeeld worden als hij/zij geen vakantietoeslag krijgt over het overwerkloon.

9 loonkostenvoordelen voor werkloze jongeren, ouderen en/of arbeidsgehandicapten

Voor alle organisaties is per 1 januari de premiekorting voor werkloze jongeren, ouderen en/of arbeidsgehandicapten vervangen door het eenvoudigere Loonkosten Voordeel (LKV). Werkgevers waren tot 1 januari 2018 zelf verantwoordelijk voor het berekenen en verrekenen van de premiekorting via de loonaangifte. Nu keert de Belastingdienst op basis van de loonaangiftes van het voorgaande jaar het gehele bedrag in één keer uit na afloop van het jaar.

De loonkostenvoordelen zijn lager per werknemer dan de premiekortingen. Daar staat tegenover dat meer werkgevers gebruik kunnen maken van de loonkostenvoordelen. En kleine ondernemers kunnen de volledige tegemoetkoming krijgen; bij de korting op de premies kregen zij vaak maar een deel vergoed, omdat zij minder premies werknemersverzekeringen betaalden dan de maximale premiekorting.

Hiermee wil de overheid het makkelijker maken voor bedrijven om medewerkers aan te nemen uit de groepen werkloze jongeren, ouderen en/of arbeidsgehandicapten. Dit is iets voor de OR om rekening mee te houden in bijvoorbeeld aanpassingen in het aannamebeleid.

 

Wil je meer weten over wet- en regelgeving die de OR raken of waar de OR wat mee moet doen? Maak een afspraak met Karen Maessen of een van de CT²-teamleden. We geven graag antwoord op je vragen.

This is box title
Elma Harmans - CT2.nlMaak een afspraak via het contactformulier of bel direct met assistent Elma Harmans op 040-2813128 voor het maken van een afspraak.

maak nu een afspraak

 

Of stel je vraag direct anoniem online: antwoord van de ondernemingsraad experts

belangrijk voor de OR: 9 veranderingen in wet- en regelgeving 2018 was last modified: april 11th, 2018 by Jochem Spoor
delen kan alleen door vermenigvuldigen
Share on Facebook
Facebook
0Share on Google+
Google+
0Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Print this page
Print

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *