Menu

maatwerk ondernemingsraad training

toegespitst op jouw ondernemingsraad

Ooit meegemaakt dat de OR-training is geweest en dat iedereen daarna gewoon weer doorgaat alsof er niets gebeurd is? Dat alle afspraken weer snel vergeten worden en dat er niets van veranderen komt? Daarom zijn alle trainingen van CT² een maatwerktraining.

Er zijn verschillende vormen van maatwerktraining mogelijk, zoals een uitgebreide training met voor- en natraject; gegarandeerd met een grotere Return on Investment. Maar ook maatwerktrainingen zonder voor- en natraject of de OR-gids (de ondernemingsraad trainer als facilitator tijdens de training) zijn mogelijk.

“Sander is een meester om zo’n groepsproces te sturen. Luistert goed, kan goed samenvatten en weet op het goede moment de groep een zetje in de rug te geven.”

OR-lid over de OR-training voor FEI Electron Optics

maatwerktraing met voor- en natraject

Een aantal zaken in het voor- en natraject verlopen altijd hetzelfde. Alles is er op gericht om te voorkomen dat afspraken snel vergeten worden en er niets van veranderen komt.

Elke training heeft daarom de volgende opbouw zoals hieronder verder toegelicht:

  • voortraject
  • de OR-training
  • natraject: terugkomdag ondernemingsraad / evaluatie training

NB de omvang en diepgang van het voor- en natraject zijn altijd gerelateerd aan de lengte en inhoud van de training.

intake gesprek ↓
Je wilt graag een training die past bij jouw ondernemingsraad, jouw organisatie en jouw situatie. Neem daarvoor hier contact op om een afspraak te maken.

geen kosten

In een kosteloos gesprek wordt gezamenlijk met de ondernemingsraad bepaald en verkend waar de ondernemingsraad tegen aanloopt en waar verbetering mogelijk is. Gezamenlijk wordt er ook vastgesteld wat er past bij de ondernemingsraad en wat er nodig is. De trainer maakt graag in overleg een voorstel voor een training van één of meer dagen.

verschillende vormen van begeleiding

Of het nu gaat om kennis over de Wet op de Ondernemingsraden, een reorganisatie of problemen binnen de ondernemingsraad. CT² staat de ondernemingsraad graag deskundig bij in elke vorm van ondersteuning. CT² biedt naast maatwerktrainingen voor de ondernemingsraad ook OR-coaching.

Op basis van jarenlange ervaring staan onze trainers je graag bij.

voortraject OR-training: e-based vragenlijst + gesprek Bestuurder ↓
Het voortraject van de ondernemingsraad training start met een intake met het dagelijks bestuur of de voltallige ondernemingsraad.

gesprek met Bestuurder

Daarnaast raden wij vanuit CT² ook aan, in overleg met de ondernemingsraad, dat de trainer een gesprek heeft met de Bestuurder van de ondernemingsraad. Zo krijgt de trainer een helder beeld van de organisatie en de medezeggenschap in de organisatie.

e-based vragenlijst

Vervolgens wordt er speciaal voor elke ondernemingsraad een vragenlijst samengesteld, het opleidingbehoefte-onderzoek. Deze e-based vragenlijst heeft als doel diverse variabelen van de groep en de (leer-) behoefte in kaart te brengen. Een vragenlijst voorafgaand aan de training bestaat gewoonlijk uit:

  • organisatieanalyse
  • analyse van de ondernemingsraad
  • leerstijlanalyse
  • achtergronden met betrekking tot de doelstelling(en) van de training

Hiermee gaat de vragenlijst verder dan ‘doelstellend’ zijn; het alleen vragen naar achtergrond, leerdoelen en beweegredenen om aan de training deel te nemen.

 

NB de omvang en diepgang van het voor- en natraject zijn altijd gerelateerd aan de lengte van de training.

OR-training ↓
Op basis van het uitgebreide voortraject is de training voor de ondernemingsraad als een maatpak; exact voorbereid kan de trainer direct, samen met de groep, aan de slag. Uiteraard is de trainer zeer ervaren en daardoor uiterst flexibel in wat zich tijdens de training kan voordoen aan vragen en interventies.

tijdens de training

Tijdens de training is een belangrijke plaats ingeruimd voor instructie, oefening, presentaties en uitwis- seling. Van de ondernemingsraad-leden wordt tijdens de training dan ook een actieve inbreng gevraagd. Op die manier komen de vaststellingen en afspraken het beste tot hun recht en kan de deelnemer het meeste leren.

onderwerpen

Onderwerpen die vaak voorkomen zijn: intern functioneren van de ondernemingsraad, vaardigheden, inhoudelijke onderwerpen, wet- en kennisonderwerpen, relaties / omgeving, werkwijze / waar sta je als ondernemingsraad en omgang met de bestuurder.

werkboek

Aan het begin van de training krijgt elke deelnemer een persoonlijk werkboek met inhoudelijke informatie over de training en trainingsmateriaal. Elk werkboek bevat onder andere de (persoonlijke) resultaten van het voortraject.

Het werkboek wordt gebruikt als werkmap tijdens, en als naslagwerk na de training. Bij een meerdaagse training bestaat de eerste (en tweede) dag uit een ochtend-, middag- en avondprogramma (tot ongeveer 19.30 uur). De laatste dag bestaat uit een ochtend- en middagprogramma.

Elke ondernemingsraad training wordt afgesloten met het onderdeel ‘Names & Numbers’: over alle tijdens de training gemaakte beslissingen worden afspraken gemaakt over wanneer het klaar moet zijn en wie zich daarvoor gaan inzetten.

natraject OR-training: terugkomdag ondernemingsraad / evaluatie training ↓
Enkele weken (uiterlijk twee tot drie maanden) na de training vindt onder begeleiding van de trainer een terugkomdag plaats om het geleerde te toetsen aan de praktijk van alledag.

inhoud terugkomdag

Tijdens dit dagdeel worden de resultaten van de training besproken en vergeleken met de resultaten van de individuele vragenlijsten en/of voorbereidingsopdracht.

Er wordt dan ook met name gekeken naar de effectieve toepasbaarheid van de onderwerpen die behandeld zijn. Is het toe te passen en kan je er wat mee?

Eventuele afspraken en afgesproken methoden uit de training worden doorgenomen en bekeken op effectiviteit in de praktijk. Aanvullende afspraken worden meteen besproken en gemaakt.

evaluatierapport

Naar aanleiding van deze bijeenkomst kan er door de trainer een evaluatierapport worden opgesteld over de effectiviteit van de training, als de ondernemingsraad dat wenst. Dit evaluatierapport is in eerste instantie voor intern gebruik van de ondernemingsraad maar kan door de ondernemingsraad ook worden gebruikt als verslaglegging richting andere onderdelen van het bedrijf.

transfermatrix OR-training ↓
De werkwijze van CT² grafisch weergegeven in een voorbeeld van een transfermatrix voor een ondernemingsraad training.

Het voortraject van CT² bij OR-trainingen is uniek in Nederland, neem direct contact op voor meer informatie!

 

stel hier jouw vraag over OR-training

 

Deze website staat boordenvol informatie. Zo kun je veel informatie vinden over een adviesaanvraag OR of OR rendement. Ook verzorgen we andere vormen van team coaching.

maatwerk ondernemingsraad training was last modified: juni 6th, 2016 by CoachSander
delen kan alleen door vermenigvuldigen
Share on Facebook
Facebook
0Share on Google+
Google+
0Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Print this page
Print